Makaleler

Makaleler/Articles

 1. Özdemirci, F. (2023). “Sürdürülebilir Politikalar Çerçevesinde Bilgi-Belge Yönetiminde Dijital Dönüşüm: Ankara Üniversitesi”, Metaverse ve Bilgi Yönetimi : e-BelgeYönetimi*e-Arşivler*NFT*Veri Merkezleri*Bilgi Güvenliği/ Editörler: Burcu Yılmaz, M. Oytun Cibaroğlu, Bahattin Yalçınkaya, Fahrettin Özdemirci, Mehmet Torunlar. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM. İçinde 3-17.ss. Basılı ve e-Kitap.
 2. Yılmaz, B. ve Özdemirci, F. (2023). “NFT’lerin Arşivsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Kurumsal NFT”, Metaverse ve Bilgi Yönetimi : e-BelgeYönetimi*e-Arşivler*NFT*Veri Merkezleri*Bilgi Güvenliği/ Editörler: Burcu Yılmaz, M. Oytun Cibaroğlu, Bahattin Yalçınkaya, Fahrettin Özdemirci, Mehmet Torunlar. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM. İçinde 105-117.ss. Basılı ve e-Kitap.
 3. Ünal, M.A. ve Özdemirci, F. (2023). Yapay Zekâ Hâkimiyetinde Veri Merkezlerinin Varlığı. İçinde (ss.293-304). Yapay Zekâ Disiplinlerarası Yaklaşımlar. B. Küçükcan ve B.F. Yıldırım (Ed.). Vakıfbank Yayınları. Makale’nin ilk sayfası için tıklayınız…
  Kitap bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:https://www.vbky.com.tr/media/t1/001/689/344/744/yapay-zeka-ilk-16-sayfa.pdf. Satın almak isteyenler için : https://www.vbky.com.tr/kitap/yapay-zeka-disiplinlerarasi-yaklasimlar
 4. Özdemirci, F. (2023). “Dijital Çağda Kurumların ‘Bilgi Sicili’ Temiz Olmalı…/Editörden…”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), i-iii. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 5. Kutlutürk, L. ve Özdemirci, F. (2023). Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve Kullanılabilirlik . Türk Kütüphaneciliği , 37 (1) , 4-28 . DOI: 10.24146/tk.1139012 eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk
 6. Yılmaz, B. ve Özdemirci, F. (2022). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde RSO’nun Kullanılabilirliği”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 5 (1), 21-46. DOI: 10.33721/by.1030980 eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 7. Özdemirci, F. /2022). “Küreselleşen Veri ve Bilgiyi Anlamak…/Editörden…”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 4 (2), i-ii. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 8. Yıldırım, B. F. – Özdemirci, F. – Soydan, G. (2021). “Sağlık Turizmi Hastaları İçin E-Nabız Uygulamalarının Geliştirilmesi: Bir Model Önerisi”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 4 (1), 25-55. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 9. Yıldırım, B. F. ve Özdemirci, F. (2021).  “Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri”, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ve Mesleki Uygulamalar / ed. Özlem Yalçınkaya, Kübra Zayim Gedik. – İstanbul: Hiperyayın, 2021. İçinde; 290-325.ss.
 10. Özdemirci, F. (2021).”Dilekçe Hakkında Dijital Dönüşüm ve Ulusal Dilekçe Bilgi Sistemi“, Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkı Çalıştayı: 12 Şubat 2020. / Editörler: H. Çavuşoğlu, C. Kalsın, M. Barca, F. Özdemirci, S. Gişi, N. Ağbal, Y. Arıncı, A. T. Koç.-Ankara: TBMM, 2021. İçinde 107-119. ss.
 11. Özdemirci, F. (çeviren); yazarlar: Mohammed Nasser Al-Suqri, Esther O.A. Fatuyi. “Dijital Kütüphanelerde Bilgi Güvenliği ve Gizlilik”, Dijital kütüphaneler araştırmasının el kitabı: Tasarım, geliştirme ve etki/Yin Leng Theng… [ve başkaları]. Editör: Doğan Atılgan.-İstanbul: Hiperakademi, 2020. İçinde 42-49. ss.
 12. Özdemirci, F. “COVID-19 ve Bilgi Yönetimi…/Editörden…”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 3:1 (2020), i-iii. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 13. Yazıcı, S. ve Özdemirci, F. “Bilgi Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Gereksinimleri ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Birlikte Çalışabilirlik Olgunluk Modeli”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:2 (2019), 84-104. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 14. Özdemirci, F. “Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi … ”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:2 (2019), 169-176. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 15. Özdemirci, F. “Editörden…”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:2 (2019), i-ii. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 16. Özdemirci, F. “4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu Açış Konuşması, 10.10.2019”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:2 (2019), 177-184. ss.
 17. Yazıcı, S. ve Özdemirci, F. “EBYS Birlikte Çalışabilirlik Olgunluk Modeli ve Ankara Üniversitesi e- BEYAS Uygulaması”, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka/ Editörler: Bahattin Yalçınkaya, M. Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, 2019. İçinde 95- 111.ss.
 18. Yılmaz, B. ve Özdemirci, F. “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sürecinde Bilgi Güvenliği Temelli EBYS Yönetimi”, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka/ Editörler: Bahattin Yalçınkaya, M. Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, 2019. İçinde 45- 59.ss.
 19. Özdemirci, F. “Kurumlar için EBYS ve e-Arşiv Sistemi İdari Yapılanma ve Yönetim Süreci: Bileşenler ve Entegrasyonlar, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka/ Editörler: Bahattin Yalçınkaya, M. Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, 2019. İçinde 3-9.ss.
 20. Özdemirci, F. “ Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Anısına…”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:1 (2019), 69-73. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/by/issue/45460/585538
 21. Özdemirci, F. “Editörden…”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:1 (2019), i-ii. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/by/issue/45460
 22. Yıldırım, B. F. & Özdemirci, F. “ Kurumlarda Örtük Bilginin Yapay Zeka Destekli Tavsiye Sistemleri Aracılığıyla Ortaya”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 2:1 (2019), 34-43. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/by/issue/45460/544239
 23. Özdemirci, F. “ Sağlık Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Toplumsal Bellek/Gelecek Açısından Değerlendirilmesi”, Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:2 (2018), 149-155. ss. eDergi: https://dergipark.org.tr/by/issue/40526/500294
 24. Özdemirci, F. “Editörden…”. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:2 (2018), i-ii. ss. e-Dergi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/610256
 25. Özdemirci, F. & Torunlar, M. “Bilgi-Değişim-Siber Güvenlik-Bağımsızlık”. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:1 (2018), 78-83. ss. e-Dergi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/488773
 26. Özdemirci, F. “Editörden…”. Bilgi Yönetimi Dergisi, 1:1 (2018), i-iii. ss. e-Dergi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/488712
 27. Özdemirci, F. “Belge ve Arşiv Yönetiminde Yeni Ufuklar ve Kuramsal Yaklaşımlar”. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar/ Yayına hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli.- İstanbul: Hiperlink, 2017. İçinde 219-232. ss.
 28. Arısoy, Y. E. & Özdemirci, F. “Kurum ve Kuruluşların Bakış Açısından e-Belgelerin Arşivlenmesi”. DTCF Dergisi, 57: 2  (2017), 1250-1270. ss.
 29. Özdemirci, F. & Savaş, A. & Akdoğan, Z. “EBYS Uygulaması e-Arşiv midir? TÜRKSAT-Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü e-Arşiv Deneyimi ile Yeni Yaklaşımlar”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 35-46. ss.
 30. Ünal, M. A. & Özdemirci, F. “EBYS (e-BEYAS) ve e-Arşiv Sistemlerinde/ Uygulamalarında Yapay Zeka Yaklaşımı”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 57-63. ss.
 31.  Akdoğan, Z. & Özdemirci, F. “Standartlar Çerçevesinde EBYS ve e-Arşiv Uygulamalarında Kurumsal Yeterlilik Gereksinimi ve Nitelikli İnsan Gücünü Geliştirme Faaliyetleri”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 251-256. ss.
 32. Özdemirci, F. “Editörden…”, Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde ix-xii. ss.
 33. Zeynep Akdoğan & Fahrettin Özdemirci. “The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universities: Ankara University e-BEYAS Application”, Journal of Communication and Computer, 13 (2016) 50-54.  doi:10.17265/1548-7709/2016.01.008.   ISSN:1548-7709 (Print ) 1930-1553 ( Online) http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56f4a4277278b.pdf
 34. Özdemirci, F. “Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması”. Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan / Yayına hazırlayanlar: Umut Al ve Zehra Taşkın.- Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015. İçinde 184-198. ss.
 35. Özlem (Gökkurt) Bayram & Fahrettin Özdemirci & M. Taylan Güvercin. “Determining institutional discrepancies for ERM software applications”, International Journal on Integrated Information Management (IJIIM),  02: 01 (2015), pp. 8-20.  DOI: 10.15556/IJIIM.02.01.002 http://www.ijiim.net/index.php/papers2/itemlist/category/6-volume-02-issue-01
 36. Torunlar, M ve F. Özdemirci. “Bilgi Çağı”nın Arşivcileri: Disiplinlerarası Gezginler”, Bilgi Dünyası, 15:2 (2014), 396-420.
 37. Özdemirci, F. – Ö. G. Bayram – & M. A. Ünal. ERM Implementation and Fature Directions at Ankara University: A Case Study.  International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), 4 (1), 2013, 1-11. pp. doi:10.4018/jksr.2013010101 http://www.igi-global.com/article/erm-implementation-and-future-directions-at-ankara-university/84988
 38. Bayram, Ö. – Özdemirci, F. & Güvercin, M. T.”Developing Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comperative Study“,  Procedia–Social and Behavioral Sciences, vol. 73 (2013), 526–533.pp. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.086
 39. Özdemirci, F. ve S. Alyakut. “Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler”, Bilgi Dünyası, 13:2 (2012), 557-564.
 40. Özdemirci, F. “Kurum Arşivlerinden Milli Arşive Kurumsallaşma Süreci ve Elektronik Belge Yönetiminden E-Devlete“, Arşiv Dünyası, 13 (2012), 38-44.
 41. Aydın, C. ve Özdemirci, F. “Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması“, Bilgi Dünyası, 12:1 (2011), 105-127.
 42. Özdemirci, F.. “Government records and records management: Law on the right to information in Turkey“, Government Information Quarterly, 25:2 (2008), 303-312. Available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2006.07.017
 43. Özdemirci, F. ve Aydın, C. “Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi= Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management“, Türk Kütüphaneciliği, 22:1 (2008), 59-81.
 44. Özdemirci, F. “Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler“, Türk Kütüphaneciliği, 21:2 (2007), 218-229.
 45. Özdemirci, F. “Bilgi edinme hakkı kanunu: Kamu belgelerinin yönetimi ve arşivler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan / Yayına hazırlayan Doğan Atılgan.—Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. İçinde 65- 77.
 46. Özdemirci, F. “İlk uluslararası belge yönetim standardı: Ülkemiz açısından bir değerlendirme= The first international records management standard: An evaluation in point of Turkey”, Türk Kütüphaneciliği=Turkish Librarianship, 17: 3 (2003), 225-246.
 47. Özdemirci, F. “Kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları ve arşivler açısından bir değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği, 18: 3 (2004), 310-319.
 48. Özdemirci, F. “Kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları ve arşivler açısından bir değerlendirme”, Arşiv Dünyası, 3 (Nisan-Mayıs 2004), 8-11. (Türk Kütüphaneciliği, 18: 3 (2004), 310-319.’da yer alan yazının kısaltılmış biçimidir).
 49. Özdemirci, Fahrettin ve A. Oğuz İcimsoy. “Ülkemizde arşiv-eğitim öğretiminin yapılandırılması ve beklentiler konulu workshop sunuşu” / Fahrettin Özdemirci ve A. Oğuz İcimsoy (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Öğretim Üyesi ile birlikte). Arşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 2001), 65-67.
 50. Özdemirci, Fahrettin. “A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde arşiv eğitim-öğretimi’nin kısa geçmişi ve yeriArşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 2001), 69-78.
 51. Özdemirci, Fahrettin – Sacit Arslantekin (raportör) ve Bengü Çapar (başkan). “VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (81) Bilgi Hizmetleri ve İçerik Alt Komisyonu Raporu” Başkan: Prof.Dr.Bengü Çapar, Raportör: Yard.Doç.Dr. Sacit Arslantekin ve Yard.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci. Türk Kütüphaneciliği, 15: 2 (2001), 158-165.
 52. Özdemirci, Fahrettin. “Kitapların dünyasında çocuk çocuğun dünyasında kitaplarTürk Kütüphaneciliği, 14: 2 (2000), 226-232.
 53. Özdemirci, Fahrettin. “Organizasyonlarda belge yönetimi ve toplam kalite= Records management in organization and total qualityTürk Kütüphaneciliği, 13: 2 (1999), 101-111.
 54. Özdemirci, Fahrettin. “Teknolojik gelişmelerin belge yönetimine etkisi ve arşivler=The impact of technological developments on records management and archivesTürk Kütüphaneciliği, 13: 1 (1999), 50-57.
 55. Özdemirci, Fahrettin. “Eğitim kütüphane ve gençlik“, Türk Yurdu, 15: 91 (Mayıs 1995), 52-56.
 56. Özdemirci, Fahrettin. “Eğitim sürecinde kütüphaneler ve gençlik“, Prof.Dr. Berin U. Yurdadoğ’a Armağan . / Yay. hazl. Fahrettin Özdemirci-Yusuf Kayan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994), 76–85.

 57. Özdemirci, Fahrettin. “Okul yaptırma kampanyası, okul kütüphaneleri ve öğretmenler“, Türk Kütüphaneciliği, V: 2 (1991), 73-75.
 58. Özdemirci, Fahrettin. “Enflasyonun halk kütüphanelerine etkileri“, Türk Kütüphaneciliği, V: 1 (1991), 14-21.
 59. Özdemirci, Fahrettin. “Halk kütüphanelerine türk bütçe kanunlarıyla verilen ödeneklerin analizi: 1973-1990“, Türk Kütüphaneciliği, IV: 3 (1990), 108-126.
 60. Özdemirci, Fahrettin. “Niçin az okuyoruz kamuoyu araştırması sonuçlandı“, Türk Kütüphaneciliği, IV: 3(1990), 154-155. (TKD Genel Merkezi tarafından T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdüdrüğü adına PİAR Araştırma Şirketine yaptırılan araştırmaların sonuçlarıyla ilgilidir).
 61. Özdemirci, Fahrettin. “Halk kütüphanelerinin mali kaynaklarını geliştirme yolları“, Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990), 108-121.

 62. Özdemirci, Fahrettin. “Beş yıllık kalkınma planlarında halk kütüphanelerimiz“, Türk Kütüphaneciliği, I: 4 (1987), 196-208.
 63. Özdemirci, Fahrettin. “Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesinde kitap ve kütüphanelerin rolü“, Milli Kültür, 57 (1987), 68–71. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Birincilik Ödülü)