İletişim

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Atatürk Bulvarı no: 45
06100 Sıhhiye/ANKARA

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi
BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: (312) 484 51 89

e-Posta: fozdemirci@gmail.com
e-Posta: ozdemirci@ankara.edu.tr