Kitaplar Listesi

Telif Kitaplar

 1. Torunlar, M. ve Özdemirci. F. Bilginin Bilgiyle Savaşı: Belge ve Bilgi Yönetimi Vizyonuyla…  Ankara: BİL-BEM, 2019.
 2. Özdemirci, F. ve Torunlar, M. Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeolojo-Devlet.  Ankara: 2015.
 3. Özdemirci, F., Bayram, Ö. G., Torunlar, M., Saraç, S. ve Yalçınkaya, B. Elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemi: Geçiş süreci ve uygulama yönetimi.  Ankara: 2013.
 4. Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç. Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi-işlemleri (BEYAS) el kitabı.- (Ankara: 2009).
 5. Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç. BEYAS Sözlük.- (Ankara: 2009).
 6. Özdemirci, Fahrettin ve Hüseyin Odabaş. Yazışma yönetimi ve dosyalama işlemleri. / Fahrettin Özdemirci – Hüseyin Odabaş. (Ankara: Alter Yayıncılık, 2005).
 7. Özdemirci, Fahrettin. Belge yönetimi: Yayınlanmamış iki bildiri ve yayınlanmış bir kitap hakkında yazılanlar / Hazl. ve Yazan Fahrettin Özdemirci. (Ankara: 1997).
 8. Özdemirci, Fahrettin. Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi/ Fahrettin Özdemirci. (İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1996). (“Belge Üretiminin Denetimi” adlı doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır).

Kitap Editörlükleri

 1. Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi*e-Arşivler*NFT*Veri Merkezleri*Bilgi Güvenliği/ Editörler: Burcu Yılmaz, Oytun Cibaroğlu, Bahattin Yalçınkaya, Fahrettin Özdemirci, Mehmet Torunlar. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, 2023.
 2. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka/ Editörler: Bahattin Yalçınkaya, M. Altay Ünal, Burcu Yılmaz, Fahrettin Özdemirci. – Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, 2019.
 3. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017.
 4.  e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 21-22 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara-Bildiriler / Editörler: Fahrettin Özdemirci, Nevzat Özel, Tolga Çakmak, Zeynep Akdoğan, Bahattin Yalçınkaya. — Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü, 2016. VI + 314 s. ISBN: 978-605-61009-5-6 (Açık Erişim).
 5. e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu ve Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü/ Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı, 20-21 Mart 2014, Ankara; Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Nuriye Kızıltepe.- -Ankara: Ankara Üniversitesi, 2014. 250 ss.
 6. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship International Symposium 21-24 October 2004, Ankara: (Proceedings) / Hazırlayanlar Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci.—Ankara: A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 7. Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’a armağan./ Yay. hazl. Fahrettin Özdemirci- Yusuf Kayan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994).
 8. Bildiriler: Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı, Ankara, 1989./Yay. hazl. Doğan Atılgan- Fahrettin Özdemirci. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990).