Bildiriler

Bildiriler/Çalıştaylar (Ulusal ve Uluslararası)

 1. Özdemirci, F. “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi Değerlendirme ve Kapanış Oturumu Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Konusması”. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 23 Kasım 2017, İstanbul Haliç Kongre Merkezi
 2. Özdemirci, F. “Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv Paneli- Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci Konuşması”. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 22 Kasım 2017, İstanbul Haliç Kongre Merkezi.
 3. Özdemirci, F. “Belediyelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Boyutu ve Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri“, Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa. İçinde (ss. 370-378).  Yay. Haz. Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu. –Bursa: Nilüfer Belediyesi, 2016.(SUNUM)
 4. Akdoğan Z. ve Özdemirci, F. “Belediyelerde e-Arşiv Uygulamaları ile Dijitalleştirme Çalışmalarında İzlenmesi Gereken Yol Haritası“, Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa. İçinde (ss. 208-212).  Yay. Haz. Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu. –Bursa: Nilüfer Belediyesi, 2016. (SUNUM)
 5. Akdoğan, Z. – Özdemirci, F. – Külcü, Ö. “The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universities: Ankara University e-BEYAS Application“, 6th International Conference on Information Management in a Changing World (IMCW2015), November 25-27, 2015, Guangzhou, China
 6. Özdemirci, F. “Kamuda Kullanılan EBYS’lerin Geleceği (SUNUM)”. EBYS’ye Kamu Bakış Açısı Paneli. Uydu Uzay ve Bilişim Teknolojileri Günleri, 11-12 Aralık 2015 Haliç Kongre Merkezi-İstanbul.
 7. Özdemirci, F. “Bütünleşik e-Kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma”. e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme- Elektronik Arşiv- Elektronik Belge Yönetimi, 21-22 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara. İçinde (ss.35-43). Yay. Hazl. F. Özdemirci, N. Özel, T. Çakmak, Z. Akdoğan, B. Yalçınkaya. — Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü, 2016.   (Sunum)
 8. Akdoğan, Z. ve Özdemirci, F. “Dijitalleştirme ve e-Arşivlemede İzlenecek Yol ve Yöntemler“, e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme- Elektronik Arşiv- Elektronik Belge Yönetimi, 21-22 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara. İçinde (ss.195-198). Yay. Hazl. F. Özdemirci, N. Özel, T. Çakmak, Z. Akdoğan, B. Yalçınkaya. — Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü, 2016.
 9. Özdemirci, F. “e-BEYAS 2015 Sempozyumu Açış Konuşması”-Davetli Konuşmacı-, e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu, 21-22 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara-Bildiriler / Editörler: Fahrettin Özdemirci, Nevzat Özel, Tolga Çakmak, Zeynep Akdoğan, Bahattin Yalçınkaya. — Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü, 2016. VI + 314 s. ISBN: 978-605-61009-5-6. İçinde 11-16.ss.
 10. Özdemirci, F. ve Akdoğan, Z. “Üniversitelerde e-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Çözümleri: Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması ve Kurumsallaştırma”, e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu ve Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü/ Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı, 20-21 Mart 2014, Ankara. Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Nuriye Kızıltepe.- -Ankara: Ankara Üniversitesi, 2015. İçinde: 123-129.ss.
 11. BEYAS ve e-BEYAS Üzerine Ankara Üniversitesi BEYAS Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci ile Röportaj”, Röportaj: Z. Akdoğan; Deşifre eden: N. Kızıltepe. e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu ve Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü/ Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı, 20-21 Mart 2014, Ankara / Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Nuriye Kızıltepe.- -Ankara: Ankara Üniversitesi, 2015. 250 ss. İçinde 55-64.ss.
 12. Özdemirci, F. “e-BEYAS 2014 Sempozyumu ve BEYAS Binası Açış Konuşması”-Davetli Konuşmacı-, e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu ve Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü/ Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binasının Açılışı, 20-21 Mart 2014, Ankara / Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan, Nuriye Kızıltepe.- -Ankara: Ankara Üniversitesi, 2015. 250 ss. İçinde 21-31.ss.
 13. Bayram, Ö. G & Özdemirci, F. “Introduction to Electronic Records Management Management Application in Public Agencies”. 21. Bobcatsss Symposium 23-25.01.2013. Beytepe Congressium, Ankara. (Presentation).
 14. Özdemirci, F. “Üniversitelerde e-İmza Kullanımı ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulamaları: Ankara Üniversitesi Deneyimi”, TÜBİTAK II. Kamu SM E-imza Platformu, 28 Kasım 2012, Ankara. (Sunum)
 15. Bayram, Ö. – F. Özdemirci and M. T. Güvercin. “Developing Electronic Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comparative Study”,  The 2nd International Conference on Integrated Information, IC-ININFO. August 30 -September 3, 2012, Budapest, Hungarian, 2012. (Presentation).
 16. Özdemirci, F. – Ö. G. Bayram and M. A. Ünal. “Mobile Approaches to Electronic Records Management in Transformation of Government Organizations in Turkey: Sample Practice in Ankara University”, (Paper). 5th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2012, Rome, Italy, June 20-22, 2012.  (Presentation).
 17. Bayram, Ö. – F. Özdemirci – Z. Şen. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir /Yaına hazırlayanlar: F. Subaşıoğlu, Oya Gürdal, Tülay Fenerci. – Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012. (Bildiri Metni).
 18. Bayram, Ö. – F. Özdemirci – Z. Şen. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim ve Arşivleme Sistemi Çalışmaları”,  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir, 2012. (Sunum).
 19. Özdemirci, F.- Ö. Bayram. “Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı”,  Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir, 2012. (Sunum).
 20. Özdemirci, F.- Ö. Bayram- B. Yalçınkaya- M. Torunlar. “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M“,  Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak, 2012. Elektronik olarak yayınlanmış ve basılı olarak yayınlanacağı bildirilmiştir. İçinde: 115-122.ss. . (Bildiri Metni).
 21. Özdemirci, F.- Ö. Bayram- B. Yalçınkaya- M. Torunlar. “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M)”,  Akademik Bilişim 2012 . 01-03 Şubat 2012, Uşak , 2012. (Sunum).
 22. Bayram, Ö. & Özdemirci. F. “Transition process of e-records management and archiving system in universities: Ankara University”,  (Paper). International Conference on Integrated Information, IC-ININFO 2011, September 29 – October 3, 2011, Kos, island, Greece. In Integrated Information (IC-ININFO 2012), 147 – 150 . Editors:  G. A. Giannakopoulos, D. P. Sakas. Piraeus, Greece, Institute for the Dissemination of Arts and  Science 2011.  Book series of Advances on Information Processing and Management (AIPM). Erişim: http://history.icininfo.net/2011/FileStore/procs_INFO_2011.pdf. and (Presentation).
 23. Özdemirci, F. “Arşivcilik ve Arşivlerin Geleceği: e-Dönüşüm Sürecinde e-Belge Yönetimi ve e-Arşivler”,  45. Kütüphane Haftası VEKAM Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları, 2-3 Nisan 2009, Ankara, Bildiriler/ Yay. Hazl. ve Editör:  B. Zeynep Önen, Mehtap Türkyılmaz, Turgut Berkes. Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, 2011.
 24. Özdemirci, F. “Birleşen Ufuklar: Balkan Ülkeleri Ortak Hafızası Olarak Arşiv Kaynakları“, Uluslararası Sempozyum: Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, 21-23 Ekim 2010, Edirne/Türkiye. / Yay. hazl. T. Karatepe ve B. Demirelli. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2010, içinde 158-175.
 25. Özdemirci, F. “Hesap Verebilirlik ve Belgeye Dayalı Yönetim”  İşgücü Piyasasına Tek Noktadan Giriş Projesi, Tematik Çalıştaylar Dizisi. Ankara: Ankara Ticaret Odası (ATO) 18 Ocak 2010.
 26. Özdemirci, F. “e-Belge Yönetimi Paneli Sunumu: Ankara Üniversitesi BEYAS Çalışmaları“, 31 Mart 2010 tarihinde 46. Kütüphane Haftası’nda yapılan sunum. Yer: Milli Kütüphane Konferans Salonu.
 27. Özdemirci, F. ve B. Yalçınkaya. “Belge Yönetiminde Değişim Süreci: e-Belgelere Çok Yönlü Yaklaşım”, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği, 14-16 Ekim 2009, Ankara / Düzenleyenler: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Elmadağ Meslek Yüksekokulu. Yayına Hazırlayanlar: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2009.
 28. Özdemirci, F. and Ö. G. Bayram. “Approaches of E-Records Management in E-State Transformation Process in Turkey”, Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings. M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2009, CCIS 49, pp. 395–403, 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
 29. Özdemirci, Fahrettin. “Cumhuriyet Dönemi Milli Arşivimizin Örgütsel Yapılanma Gereksinimleri”, (38. ICANAS-Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15 Eylül 2007, Bilkent/Ankara). Bildiriler: Müzeler, Kütüphaneler, Yayınevleri, Telif Hakları / Yay. Hazl. Zeki Dilek (ve diğerleri). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 2009.
 30. Özdemirci, Fahrettin. “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği =Developing Records Management and Archive System for Universities and an Application Project: A Sample of Collaboration“, Balkan ülkeleri kütüphanelerarası bilgi-belge yönetimi ve işbirliği sempozyumu bildirileri, 05-07 Haziran 2008, Edirne/Türkiye = Information-documentation management & cooperation among the libraries in the Balkan countries symposiumpapers, 05-07 Haziran 2008, Edirne/Turkey / Yay. hazl. Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008. İçinde 225-235.
 31. Özdemirci, Fahrettin. Kurumsal iletişim ve belge yönetimi= Institutional communication and records management”, I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25–26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler). Yay.Hazl. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007. İçinde 315- 324.

 32. Özdemirci, Fahrettin. “Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler”, Muğla Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 43. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, 28.03.2007. Muğla: Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu, 28.03.2007. Türk Kütüphaneciliği Dergisinde Makale olarak yayınlanmıştır. Özdemirci, Fahrettin. “Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler“, Türk Kütüphaneciliği, 21:2 (2007), 218-229.
 33. Özdemirci, Fahrettin. “Bir disiplin olarak belge yönetimi=Records management as a discipline”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship International Symposium 21-24 October 2004, Ankara: (Proceedings) / Hazırlayanlar Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci.—Ankara: A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. İçinde 191- 210.
 34. Özdemirci, Fahrettin. “Halk kütüphaneleri için mali kaynaklar ve fırsatlarBilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara/ Haz. Bülent Yılmaz.- Ankara: ANKOS, Türk Kütüphaneciler Derneği, 2003. İçinde, 65-66.
 35. Özdemirci, Fahrettin. “e-arşivlere giden yolda belge yönetim birimlerie-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler: 38. Kütüphane Haftası bildiriler, 25-31 Mart 2002 : Ankara. Yay. Hazl. Ali Can [ ve başkaları]. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002. İçinde, 126–141.

 36. Özdemirci, Fahrettin. “Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19–20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. İçinde, 179–186.

 37. Özdemirci, Fahrettin. “Arşivlerimizin kurumsal yapılanma gereksinimleri= Structural reorganization of Turkish archives“, Bilginin serüveni: Dünü, bugünü, yarını: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara= Adventure of Information: It’s Past, Present & Future: 50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium, 17-21 November 1999, Ankara / Yayını hazl. Özlem Bayram… (ve başkaları). Ankara: TKD, 1999. İçinde, 366-383.
 38. Özdemirci, Fahrettin. “Arşivciliğe felsefi yaklaşımI. Milli Arşiv Şurası: 20-21 Nisan 1998: Ankara / T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (Ankara: T.C. Başbakanlık DAGM, 1998), 461-470.

 39. Özdemirci, Fahrettin (komisyon başkanı). “Derleme sorunları ve bibliyografik kontrol komisyon raporuIV. Ulusal Yayın Kongresi: Komisyon Raporları <16-19 Aralık 1998, Ankara>/ Düzenleyen T.C. Kültür Bakanlığı. (Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1998), 81-97. (Komisyon Başkanı olarak katkıda bulundum ve Kongre’de sunumunu yaptım).

 40. Özdemirci, Fahrettin. “Belge kontrolü ve belge yönetimiYönetimde Verimlilik Sempozyumu-97: 19-20 Haziran 1997: Konya. (Konya: T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1997), 163–174.

 41. Özdemirci, Fahrettin. “Bilgi merkezi olarak kurum arşivleri ve belge yönetimi“, Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu: 7 Mart 1996: Ankara/ Yay. Hazl. Doğan Atılgan, Sacit Arslantekin. ( Ankara: Anakara Üniversitesi, 1996. 88-92. Ve Belge Yönetimi: Yayınlanmamış İki Bildiri ve Yayınlanmış Bir kitap hakkında yazılanlar / Hazl. Ve Yazan Fahrettin Özdemirci.. (Ankara: 1997), 15-19.

 42. Özdemirci, Fahrettin. “Arşiv sorunlarına bakış: belge üretim yaklaşımı“, Belge Yönetimi: Yayınlanmamış İki Bildiri ve Yayınlanmış Bir Kitap Hakkında Yazılanlar / Hazl. ve Yazan Fahrettin Özdemirci. (Ankara: 1997), 1-15. (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı tarafından 13-14 Kasım 1995 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Arşivcilik Sorunları Sempozyumu”nda sunulan bildiri metnidir.