Bütünleşik e-Kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması *18 Kasım 2015* (3)

*** e-Devlet uygulamalarının temelini e-kurum, e-kurum yapısının temelini ise elektronik bilgi ve belge sistemleri oluşturmaktadır. e-Devletin omurgasını e-bilgi ve belgeler oluştururken veri ve bilgilerin paylaşımı için devleti oluşturan kurumların da e-yapılanmayı tamamlamalarını gerektirmektedir. Kurumların bellekleriyle geleceğe taşınması, e-Kurum sistemlerini/ platformlarını ve denetimli otomasyonunu kaçınılmaz kılmaktadır. … … … ***

Bildiri Sunumunu PDF olarak görmek ve indirmek için:

Porf. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Bütünleşik e-Kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması:
Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

e-BEYAS 2015 SEMPOZYUMU
KURUMSAL BELLEKLERİN GELECEĞİ
Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi
22-23 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Captcha loading...