Diğer Yayınlar

Diğer Yayınlar / Other Publications

 1. Özdemirci, Fahrettin. Türk Standartlar Enstitüsü’nün 06.02.2006 tarihli yazısı ve ekinde gönderilen “Arşiv Mekanlarının Düzenlenmesi-Genel Konular adlı standart üzerine yazdığım görüşler Bölümümüzün 21.03.2006 tarihli yazısı ile Türk Standartlar Enstitüsü’ne iletilmek üzere DTCF Dekanlığı’na iletilmiştir.
 2. Özdemirci, Fahrettin. “Devlet Arşivleri Yasa Tasarısı Hakkında Görüşler(14.03.2003)” T.C. Başbakanlık DAGM’nün 31.03.2003 tarih ve 021.01/01696 sayılı yazısı ve ekinde yer alan “Devlet Arşivleri Kanun Tasarısı” üzerine yazılmış görüşler./ Yrd.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci.- (14.04.2003 tarihli yazıyla DAGM’ne iletilmek üzere Dekanlığa gönderilmiştir).
 3. “Tanıtım-Değerlendirme “Türk Kütüphaneciliği, 19: 3 (2005), 371-372.
  (Fatih Rukancı tarafından
  “Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri” adlı kitabıma ilişkin tanıtım ve değerlendirmedir.)

 4. “Tanıtım-Eleştiri “Bilgi Dünyası , 6: 2 (2005), 276-277.
  (Hakan Anameriç tarafından
  “Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri” adlı kitabıma ilişkin tanıtım ve değerlendirmedir.)

 5. Özdemirci, Fahrettin. “Belge yönetimi arşivler ve bilgi toplumu adlı yazı üzerine” Türk Kütüphaneciliği, 14: 1 (2000), 128-129.
 6. Özdemirci, Fahrettin. “Kamu yönetiminin yapılanması ve işleyişi –Kişisel Rapor—“ (Alt Komisyon Çalışmaları) Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılanması Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları–75. Komisyon–. Ankara: DPT, 23.12.1999.

 7. “Tanıtım eleştiri” Türk Kütüphaneciliği, 10: 2 (1996), 185-186.
  (Neslihan Uraz tarafından
  “Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetlenmesi ve Belge Yönetimi” adlı kitabıma yazılan tanıtım ve değerlendirmedir.)
 8. Özdemirci, Fahrettin. “Arşiv eğitiminin temellendirilmesi ve iletişim”, Archimedia, 12 (Mayıs 1995), 6-7.
 9. Özdemirci, Fahrettin. “El yazmaları ve belgeler”, Türk Kütüphaneciliği, VIII: 1 (1994), 66-67.
  (Barrow, W.J. El Yazmaları ve Belgeler: Bozulmaları ve Onarılmaları./ Çev.Neslihan Uraz. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1992. adlı yayının tanıtım ve değerlendirmesidir).
 10. Özdemirci, Fahrettin. “Kitap, kütüphane ve okuma ile ilgili öyküler”,Türk Kütüphaneciliği, VIII: 1 (1994), 67. (Öyküler: Kitap, Kütüphane ve İle İlgili./ Yay. haz. Ender Bilar. Edirne: TürkKütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1993. adlı yayının tanıtım ve değerlendirmesidir).
 11. Özdemirci, Fahrettin. “Çocuk dergisi ihtiyacı”, Türk Yurdu, 13: 69 (Mayıs 1993), 64. (Ülkemizde çocuk dergisine daha çok önem verilmesi konusundaki görüşlerdir).
 12. Özdemirci, Fahrettin. “Türk ocakları”, Türk Yurdu, 13: 68 (Nisan 1993), 60. (Karaer, İbrahim. Türk Ocakları: 1912-1931. Ankara: Türk Yurdu, 1992. adlı yayının tanıtım ve değerlendirmesidir).
 13. Özdemirci, Fahrettin. “Dış Türkler konusunda iki bibliyografik çalışma üzerine”, Türk Kütüphaneciliği, VI: 2 (1992), 118-121. ve Türk Yurdu, 12: 60 (Ağustos 1992), 8-60. (Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası. Ankara: DAGM, 1992. 2 c. ile asında Dış Türkler: Bibliyografya: Makale, Yorum ve Haberler. Ankara: DAGM, 1991-1992. 2 c. adlı yayınların tanıtım ve değerlendirmesidir).
 14. Özdemirci, Fahrettin. “Kütüphane haftasında konferans verildi” Niksar’ın Sesi Gazetesi, sayı: 1362 (06.04.1992); sayı: 1363 (13.04.1992). (01 Nisan 1992’de Niksar’da verilen konferansın özeti ve değerlendirmesi verilmektedir).
 15. Özdemirci, Fahrettin. “Kadın eserleri kütüphanesi ve bilgi merkezi“, Türk Kütüphaneciliği, V: 4 (1991), 209-211. (Adı geçen kütüphane hakkında bilgileri ve değerlendirmeleri içermektedir).
 16. Özdemirci, Fahrettin. “Dergi dünyasından: Tokat kültür araştırma dergisi”, Türk Kütüphaneciliği, V: 2 (1991), 83. (Tokat Kültür Araştırma Geliştirme ve Yaşatma Vakfı’nın 3 ayda bir yayınladığı derginin tanıtım ve değerlendirmesidir).
 17. Özdemirci, Fahrettin. “Seçme fıkralar“, Türk Kütüphaneciliği, IV: 2 (1990), 94. (Çakıroğlu, Atila. Kitap Dostları ve Kütüphaneciler İçin Seçme Fıkralar. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1989. adlı yayının tanıtım ve değerlendirmesidir).
 18. Özdemirci, Fahrettin. “Kütüphanecilerle başbaşa köşesi”, Türk Kütüphaneciliği, V: 1 (1991), 43-44.; V: 2 (1991), 79-82.
  (Kütüphanecilerin dilek ve görüşlerinin yayınlandığı köşedir).