e-Dergiler

Bilgi Yönetimi (BY) Dergisi
Editör: Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Ankara Üniversitesi BİL-BEM yayınıdır. Yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. e-Dergi olarak yayımlanmaktadır. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 sayı olarak çıkarılmaktadır. DergiPark’ta yer almaktadır. * TÜBİTAK ULAKBİM ‘de indekslenmektedir.