e-Kitaplar

COVID-19 sürecinde evde kalma tedbirleri, uzaktan eğitim uygulamaları nedeniyle yazarı olduğum ve yazarları arasında bulunduğum kitaplar ortak yazarların da onayı alınarak e-Kitap olarak öğrencilerimizin ve araştırmacıların erişimine açılmıştır.

TELİF KİTAPLAR – EDİTÖRLÜK YAPILAN KİTAPLAR

METAVERSE ve BİLGİ YÖNETİMİ
e-Belge Yönetimi*e-Arşivler*NFT*Veri Merkezleri*Bilgi Güvenliği/ Ankara Üniversitesi BİL- BEM, Eylül 2023.
BİLGİNİN BİLGİYLE SAVAŞI
Belge ve Bilgi Yönetimi Vizyonuyla…/ M. Torunlar-F.Özdemirci
Ankara: Ankara Üniversitesi BİL- BEM, Ekim 2019.
BİLGİ ÇAĞINDA ARŞİVSEL BİLGİ ANALİZİ
BİLGİ-İKTİDAR-İDEOLOJİ-DEVLET./F. Özdemirci-M. Torunlar
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015.
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİVLEME SİSTEMİ
GEÇİŞ SÜRECİ VE UYGULAMA YÖNETİMİ/ F. Özdemirci-Ö.G. Bayram-
M. Torunlar-S. Saraç-B. Yalçınkaya. Ankara: Temmuz 2013.
BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS) EL KİTABI
F. Özdemirci-M. Torunlar-S. Saraç. Ankara: Aralık 2009.
BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS)
TANIMLAR ve TERİMLER SÖZLÜĞÜ.
F. Özdemirci-M. Torunlar-S. Saraç. Ankara: Aralık 2009.
YAZIŞMA YÖNETİMİ ve DOSYALAMA İŞLEMLERİ
F. Özdemirci – H. Odabaş. Ankara:Alter, 2005.
KURUM VE KURULUŞLARDA BELGE ÜRETİMİNİN
DENETLENMESİ VE BELGE YÖNETİMİ

F. Özdemirci. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1996.
BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka
Ankara: Ankara Üniversitesi BİL- BEM, Aralık 2019.
BİLGİ SİSTEMLERİ ve BİLİŞİM YÖNETİMİ
Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar.
Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, Aralık 2017.
KURUMSAL BELLEKLERİN GELECEĞİ
e-BEYAS 2015 Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS, Nisan 2016.
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV UYGULAMALARI
e-BEYAS 2014 Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS, Şubat 2015.