***** 3. e-BEYAS Sempozyumu ***** Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi **19-20 Ekim 2017 Gölbaşı-Ankara**

e-BEYAS Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar” ana teması ile gerçekleştirilecektir.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. destekleri ve işbirliği ile gerçekleştirileck “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” ana temalı sempozyum;

İdeoloji-Siyaset-İktidar-Bilgi/Belge *05 Haziran 2015″ (1)

* Fahrettin Özdemirci-Mehmet Torunlar *

** Devlet yönetimi aynı zamanda iktidar olma işidir. Yönetim esnasında yapılan tüm icraatlar bir şekilde belgelere işlenir, kaydedilir. Belgeler iktidarların hem araçları hem de amaçlarıdır. Her iktidar kendi ürettiği belgelerle de hesap verir. **

Genelde güncel resmi bilgi/belgeleri, özelde arşiv belgelerini karşılaştırmalı olarak, objektif ve görece dışarıdan (yani kendi ideolojilerimizi ve önyargılarımızı da bir tarafa bırakarak, öznel düşünme pratiğinin açmazına da düşmeden) inceleyip araştırdığımızda nesnel bir bakış açısı yakalayarak çok farklı tespitlerde bulunabiliriz. Örneğin, resmi bilgi/belgeler ile arşiv belgelerinin dil formları incelenerek taşıdığı mesajın, beyanın, eylemin ideolojik tarafını ortaya çıkartan izleri, barındırdığı olumlu veya olumsuz örüntüleri, niyetleri, psikolojileri tespit edebiliriz. Bu anlamda resmi bilgi/belgeler devletlerin, kurumların, birimlerin, şirketlerin dönemsel ideolojilerini gözler önüne seren ilk elden ve en önemli materyallerdir ve ideolojik öğeleri kodlamak için oluşturulan biçimsel bir araca, yani dilin kullanımına sahiptir. “Nitekim ideolojinin meşrulaştırmaya çalıştığı şey düzenin ya da iktidarın otoritesidir. Burada düzen, bütün ile parça arasındaki organik bağı, iktidar da yönetenler ile yönetilenler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi ifade etmektedir”[1]

Bütünleşik e-Kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması *18 Kasım 2015* (3)

e-Devlet uygulamalarının temelini e-kurum, e-kurum yapısının temelini ise elektronik bilgi ve belge sistemleri oluşturmaktadır. e-Devletin omurgasını e-bilgi ve belgeler oluştururken veri ve bilgilerin paylaşımı için devleti oluşturan kurumların da e-yapılanmayı tamamlamalarını gerektirmektedir. Kurumların bellekleriyle geleceğe taşınması, e-Kurum sistemlerini/platformlarını ve denetimli otomasyonunu kaçınılmaz kılmaktadır. … … …

Kurumsal Belleklerin Geleceği *09 Kasım 2015* (2)

Dünyanın bugün geldiği nokta, bilgi gibi tanımlanması ve tutulması güç bir kavram ve olgunun nasıl yönetilebileceğidir. Bilgi çağının gerekleri ve gerçeklikleri, arşiv mesleğinin bilinen yöntemlerini ve arşivcinin niteliğini de değiştirmiştir. …. Elektronik ortamlarda ürettiğimiz düşüncelerin, fikirlerin, eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kayıtlı bilgi/belgelerin yeniçağın gerçekliklerine uygun yönetilmesi gereklidir. ….. Kurumsal belleklerin bütünlüğünün sağlanması için kurumların bir an önce geriye dönük arşiv belgelerini elektronik ortama taşımaları önem taşımaktadır. … … …