***** 3. e-BEYAS Sempozyumu ***** Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi **19-20 Ekim 2017 Gölbaşı-Ankara**

e-BEYAS Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar” ana teması ile gerçekleştirilecektir. Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. destekleri ve işbirliği ile gerçekleştirilecek “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” ana temalı sempozyum; ……….  …………………………………………………….

3. e-BEYAS Sempozyumu 2017
Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde
Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi
Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar
19-20 Ekim 2017 Gölbaşı-Ankara
http://ebeyas.org

***BİLDİRİ ÇAĞRISI***

e-BEYAS Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar” ana teması ile gerçekleştirilecektir.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. destekleri ve işbirliği ile gerçekleştirilecek “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” ana temalı sempozyum;

* e-Arşiv Sistemleri, Dijitalleştirme ve Teknolojik Altyapı Gereklilikleri
* EBYS’ lerde  Teknik Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Felaket Yönetimi
* TS-13298 Standardının Getirdikleri ve KYS (Kurum Yeterlilik Sertifikası)
* Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma
* Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Eğitim
* e-Kimlik, e-İmza, m-İmza, b-İmza ve Biyometrik Veri Yönetimi
* Kurumlararası Veri-Bilgi-Belge Paylaşımı ve KEP
* DETSİS, KAYSİS, İYEM Uygulamaları
* Açık Devlet Uygulamaları ve Açık Devlet Verisi
* Mobil Uygulamalar ve Bilgi Yönetimi
* Bilgi ve Bilişim Güvenliği için Güvenli Ağlar ve Bulut Sistemler
* Siber Güvenlik ve Siber Güvenlik Stratejileri
* Bilgi Sistemleri Entegrasyonu, e-Arşiv ve EBYS Entegrasyonu
* Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetiminin Hukuki Boyutları ve Gereksinimler

ana konu başlıklarında akademisyen ve uygulamacıların bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmayı, kurumlar ve firmalar/şirketler arasındaki diyalogu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye’de yukarıda bahsi geçen konulara yönelik projeler gerçekleştirerek, bu alandaki çalışmalara öncülük yapan kurum ve kuruluşların deneyimlerini de paylaşacağı sempozyumun belirtilen konularda çalışma yapan ya da yapacak olan kurumlara ve çalışanlarına yol gösterici olacağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda,  

Alt Konular:

 • e-Arşiv Sistemleri Ana Kavramlar
 • e-Arşiv Yazılımlarının Geliştirilmesi
 • e-Arşiv Yazılımlarının Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği
 • e-Arşivleme Üstveri Tanımlamaları, Üst Veri Yapısı ve Modellemesi
 • e-Arşivleme Formatları
 • e-Arşiv Sistemleri Teknik Altyapı Gereklilikleri
 • e-Arşiv Depolama Donanımları ve Teknolojik Yaklaşımlar
 • Bulut Tabanlı e-Arşiv Çözümleri
 • e-Arşiv Koruma Stratejileri-Politikaları ve Uygulamaları
 • e-Arşiv Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Dijitalleştirme Teknolojisi ve Donanım Seçimi
 • Arşivlerde Dijitalleştirme Uygulamaları
 • Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesi Öncesinde İzlenecek Yol ve Yöntemler
 • Arşiv Belgelerinin Dijitalleştirilmesinde İzlenecek Yol ve Yöntemler
 • Arşiv Belgeleri Dijitalleştirme Süreçleri ve Yönetimi
 • Arşivlerde Dijitalleştirme Proje Yönetimi
 • Hassas Belgelerin Dijitalleştirilmesi
 • Medya Arşivleri ve Dijitalleştirme
 • e-Arşiv Uygulamalarında İçerik Yönetimi
 • Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarılması
 • Dijitalleştirmenin Sosyo-Kültürel Boyutları
 • e-Arşivlemede Dünya Örnekleri
 • e-Arşiv Uygulamalarında İşbirliği ve Uyum
 • e-Arşiv Uygulamalarında Ulusal/ Uluslararası İşbirliği Çalışmaları
 • EBYS Yazılımlarının Geliştirilmesi
 • EBYS Yazılımlarının Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği
 • EBYS Uygulamaları Yönetimi
 • EBYS’lerde Süreç Yönetimi ve Belge Yöneticilerinin Rolü
 • EBYS Yazılımları Geliştirmede Belge Yöneticilerinin Rolü
 • e-Belgelerin Özgünlük ve Bütünlüğü
 • Elektronik Belgelerin Uzun Süreli Korunması (EBYS’lerde)
 • EBYS’lerde Kullanılabilirlik ve İnsan Makine Etkileşimi
 • EBYS Donanımları ve Teknolojik Yaklaşımlar
 • EBYS’lerde Felaket Yönetimi
 • EBYS’lerde Standartlaşma ve Standartlar
 • e-Arşiv Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Dijitalleştirmede Standartlaşma ve Standartlar
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • TS 13298 Standardının Algılanması ve Uygulanması
 • TS 13298 Standardının Getirdikleri
 • TS 13298 Standardının Sağladığı Avantajlar ve Dezavantajlar
 • TS 13298 Standardı ve Kurum Yeterlilikleri (KYS)
 • EBYS ve e-Arşiv Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği
 • EBYS ve e-Arşiv Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği için Temel Gereksinimler
 • Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Eğitim
 • Bilgi Sistemi Olarak Uzaktan Eğitim Uygulamaları
 • Uzaktan Eğitim ve Bilişim
 • Uzaktan Eğitim Programları ve Bilgi Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim Teknik Altyapı Gereklilikleri
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri
 • Dijital Çağda Tıbbi Dokümantasyon
 • e-Kimlik ve e-İmza
 • e-İmza
 • m-İmza
 • b-İmza ve Biyometrik Veri Yönetimi
 • Açık Devlet Verisi
 • Açık Devlet Uygulamaları
 • Açık Devlet Uygulamalarında Belge Yöneticilerinin Rolü
 • Kurumlararası Veri-Bilgi-Belge Paylaşımı
 • Veri-Bilgi-Belge Paylaşımı ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
 • DETSİS-KAYSİS-İYEM Uygulamaları
 • Bilgi ve Bilişim Güvenliği
 • Güvenli Ağlar
 • Bulut Bilişim
 • Siber Güvenlik
 • Siber Güvenlik Stratejileri
 • Bulut Tabanlı Arşivlemede Siber Tehditler
 • Bulut Tabanlı Arşivlemede Yasal Konular ve Standartlar
 • Bilgi Yönetiminde Mobil Uygulamalar
 • Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimin Hukuki Boyutları ve Gereksinimler
 • e-İmza ve Hukuki Boyutları
 • e-Belge ve Hukuki Boyutları
 • Kişisel Veriler ve Hukuki Boyutları
 • Kurumsal Veriler ve Hukuki Boyutları
 • Kamu Belgelerinde Dijitalleştirme ve Hukuksal Sonuçları
 • Dijitalleştirme ve Adli Bilişim
 • Entelektüel Mülkiyet / Telif Hakları
 • Dijitalleştirmenin Yasal Süreçlere Etkileri
 • Dijitalleştirmenin Yönetim Süreçlerine Etkileri

ve benzeri konuların, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alınması planlanmaktadır.

Sempozyum 650 kişi kapasiteli Kongre Salonunun ve çalıştayların yapılabileceği ek toplantı salonları ile stant alanlarının bulunduğu Ankara Üniversitesi TEKNOKENT yerleşkesinde yapılacaktır.

Sempozyuma kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversitelerin akademisyen ve uygulamacı belge yöneticileri, arşivcileri, bilgi yöneticileri, bilişimcileri ve bilgi işlem birimlerinin yetkili/ilgili personelin bildiri ile katılımı beklenmektedir.

Sempozyuma kurumunuzdan bildiri ile katılacak personele destek sağlamanızdan memnun olacağımızı belirtmek isteriz.

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sempozyum alt konu başlıkları ile bildiri kabul süreçleri için http://ebeyas.org sempozyum web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Bildiri özlerinin gönderilmesi: 07 Temmuz 2017  
Bildiri özlerinin kabulü: 28 Temmuz 2017
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi: 15 Eylül 2017
Tam metin bildiri kabulü: 06 Ekim 2017
Kesin programın İlanı: 09 Ekim 2017
Sempozyum: 19-20 Ekim 2017

Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu”nu başarılı bir biçimde gerçekleştirmek ve yeni çözümler üretmek için Sempozyumda birlikte olmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Ankara Üniversitesi, Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Koordinatörü ve
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
ebeyassempozyum@gmail.com  ; fozdemirci@gmail.com
Tel: (0312) 484 51 89

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Captcha loading...