BEYAS Arşiv Müze Filmi -Aralık 2018

 BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ARŞİV MÜZESİ (Kuruluş- Nisan 2014) Ankara Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadarki sürecini kapsayan, yazışma, evrak, arşiv vb. işlerde…