BEYAS Arşiv Müze Filmi Aralık 2018

BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ARŞİV MÜZESİ (Kuruluş- Nisan 2014)

Ankara Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadarki sürecini kapsayan, yazışma, evrak, arşiv vb. işlerde kullanılmış tarihi değere sahip malzeme/materyallerin sergilendiği Ankara Üniversitesi Arşiv-Müzesi, Gölbaşı Yerleşkesi’nde yeralan BEYAS Koordinatörlüğü binasında 56 m2 alanda, fuaye ve sergi alanı olarak düzenlenmiştir.

Ankara Üniversitesi’nin kurumsal belleğini içinde barındırmak üzere kurulan Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü içinde yer alan Arşiv Müzesi’nde 100 materyal sergileniyor.

Müzede Ankara Üniversitesi’nde bu güne kadar görev yapmış rektörlerinin imzalarının olduğu koleksiyon, doçentlik ve doktorluk belgeleri ile diplomalar, 1913 yılındaki Ankara’yı panoramik gösteren fotoğraf öne çıkan parçalar arasında.

Ayrıca; bekçi saatleri, avans, demirbaş ve gider defterleri, ıstampa, ıstampa mürekkebi, daktilo şeridi, ilk çıkan cep telefonları, ahşap ve pirinç mühürler, soğuk mühür, nem ölçücü, radyolar, hesap makinaları, ahizeli telefonlar, daktilolar, hassas terazi, zaman saatleri, delgeç, kalemtraş, numaratörler, kaşeler,tarih numaratörleri, plaketler, ahşap rozetler, yaka, kol ve kravat iğneleri, stiker, kaset çalar, rulo evrak kutusu, mektup tartısı, kartvizit kutusu ve kartvizit örnekleri, kutulu kalem takımı, evrak ayracı, kemik kaplamalı çakı, monotype yazı karakteri kumpası seti, matris harfler, punto cetveli ve makas gibi materyalleri görmek mümkün.

 Bu materyaller, BEYAS Koordinatörlüğü’ne, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, İletişim, Hukuk, Eczacılık ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri, Rektörlüğün çeşitli birimleri, Basımevi, Prof. Dr. Nazlı Alkan ve Cahit Süleyman Hayta tarafından bağışlandı.