Tezler

Tezler/Dissertations

 1. Özdemirci, Fahrettin. “Belge üretiminin denetimi”.Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 1995. – Doktora Tezi-.

 2. Özdemirci, Fahrettin. “Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine yansıması”. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 1989. – Bilim Uzmanlığı Tezi-.

 3. Özdemirci, Fahrettin. “T.C. Gazi Üniversitesi kütüphaneleri ve merkezi sistem”. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 1986 (Emily Dean İkincilik Ödülü).

Tez Danışmanlığı

Doktora (Devam Edenler)

 1. Nida Kayalı. “Kurumsal Bilgi Yönetiminde Bilgi Tasarımı”, 2021- ???
 2. Özkol, İhsan. “Ulusal Bilgi Politikaları Bağlamında Milli Arşiv Politikaları ve Ulusal Belge ve Arşiv Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi”, 2017- ????

 Doktora (Tamamlananlar)

 1.  Kutlutürk, Levent. “Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İçin Kullanılabilirlik Kontrol Kriterlerinin Geliştirilmesi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Örneği”, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Aralık, 2021. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. Yıldırım, Banu Fulya. “Bilgi Sistemi Olarak E-Nabız Uygulamalarının Sağlık Turizmi Hastaları İçin Geliştirilmesi: Bir Model Önerisi“, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ocak 2021. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ; İkinci Danışman: Doç. Dr. Güray SOYDAN (H.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)
 3. Yazıcı, Sefer. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik ve Olgunluk Modeli Önerisi”, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Temmuz 2019. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 4. Arısoy, Yunus Emre. “Türkiye’de Elektronik Belge Yönetiminde Milli Arşiv Politiklarının Geliştirilmesi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Şubat 2018. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 5. Nazemi, Yahya. ” Görsel ve İşitsel Arşivlerin Analogtan Dijitale Çevrilmesi: TRT Ve IRIB’in Merkezi Arşivlerinin Karşılaştırılması. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2013. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 6. Aydın, Cengiz. “Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi ve Erişim”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2010. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 7. Rukancı, Fatih . “Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2003. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Yüksek Lisans (Devam Edenler)

Yüksek Lisans (Tamamlananlar)

 1. Yılmaz, Burcu. “Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Robotik Süreç Otomasyonu“, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Eylül 2021. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. Küçük, Ahmet. “Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerinin Kamu Yönetimine Etkisi ve e-Devlet: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Bilgi Sistemi“. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Kasım 2018. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 3. Kızıltepe, Nuriye. “Elektronik Belge Yönetim Uygulamalarında Süreç Yönetimi“, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2017. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 4. Akdoğan, Zeynep. “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Örneği”,  Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2015. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 5. Özdoğan, Nur Sema . “e-İçişleri Projesinde e-Belge Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2015. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 6. Şentürk, Bilal. “TBMM’nde Bilgi Yönetimi Anlayışı ve Belge Yönetimi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2009. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 7. Sayer, Rukiye (Coşkun). “Çocuk Kütüphanelerinde Elektronik Yayınların Kullanımı ve Yaygınlaştırılması. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2007. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ.