Bilgi Yönetimi Dergisi- Disiplilerarası Yaklaşım…

Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim alanının her geçen gün disiplinlerarası boyutu daha fazla algılanmakta ve anlaşılmaktadır. Gelecek, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara, yeni uygulamalara sahip bilgi ve belge yönetimi ile bilişim disiplinin zirvede olacağını gösteriyor. Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim alanının her geçen gün tüm disiplinlerin kesiştiği önemli bir nokta haline gelmesi, bu alanlarda disiplinlerarası yaklaşımların önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda disiplinlerarası yaklaşımla bilgi ve belge yönetimi ile uğraşan, çalışma alanına bilgi ve belge yönetimi ile bilişimi koyan, bilgi odaklı çalışan araştırmacıları, uygulamacıları aynı platformda buluşturmayı amaç edinen “Bilgi Yöneti” adıyla yeni bir çıkılmıştır.  Dergi için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by

Bilgi Yönetimi Dergisi (2018, 1.Cilt, 1. Sayı)

Editörden…

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim alanının her geçen gün disiplinlerarası boyutu daha fazla algılanmakta ve anlaşılmaktadır. Gelecek, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara, yeni uygulamalara sahip bilgi ve belge yönetimi ile bilişim disiplinin zirvede olacağını gösteriyor. Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim alanının her geçen gün tüm disiplinlerin kesiştiği önemli bir nokta haline gelmesi, bu alanlarda disiplinlerarası yaklaşımların önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda disiplinlerarası yaklaşımla bilgi ve belge yönetimi ile uğraşan, çalışma alanına bilgi ve belge yönetimi ile bilişimi koyan, bilgi odaklı çalışan araştırmacıları, uygulamacıları aynı platformda buluşturmayı amaç edinen bir dergi çıkarmak için yola çıkılmıştır. Araştırmacı ve uygulamacıları bir araya getirmek, bilgi birikim ve deneyimleri paylaşmak, ortak çalışmalar yürütmek için zemin hazırlamak düşüncesinden hareket edilmiştir.

Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemlerindeki yenilikçi yaklaşımlar sayesinde kurumsal bilgi sistemleri, elektronik belge yönetim sistemleri, dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri, e-devlet uygulamaları kurumlara ve vatandaşlara kolaylık sağlamanın yanında, iş ve işlemlerin hızlı, ekonomik ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. e-Devlet uygulamalarının ana ekseninde kurumsal bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Bu bağlamda gereksinim duyulan tüm kurumsal bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemlerinin bir bütünlük içerisinde değişen dinamikler çerçevesinde birlikte çalışabilirlik boyutunu oluşturan teknik altyapının oluşturulması, milli yazılımların geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, yetkin kişilerce yönetilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması toplumun, kurumların ve devletin geleceği için üzerinde durulması gereken önemli bir boyutu oluşturmaktadır. Bu bağlamda yayın hayatına yeni başlayan ‘Bilgi Yönetimi Dergisi’ tam da bu amaca hizmet etmek için yola çıkmıştır. Dergi, bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemleri alanında çalışan farklı disiplinlerden tüm araştırmacılara ve uygulamacılara açıktır.

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü ve Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM) tarafından bundan sonra düzenlenecek e-BEYAS Sempozyumlarında sunulan bildirileri hakem sürecinden geçirerek makale olarak yayınlamayı da hedeflemektedir.

Dergide öncelikle; “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), e-Arşiv Sistemleri, Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, e-Devlet, Açık Devlet Verisi, Büyük Veri ve Bilgi Analizleri, Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi, Belge ve Bilgi Güvenliği, Bilişim Güvenliği, Siber Güvenlik, Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi, Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri, Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri, Elektronik Ortamların Hukuki Düzene Dahil Edilmesi, Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı, e-İmza ve e-Mühür Teknikleri, Elektronik Şifreleme ile Haberleşme, e-Yazışma, Bilginin Kamulaştırılması, Bilgi Yönetimi ve İstihbarat, Yapay Zeka ve Bilgi Sistemleri, Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar, Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler, vb.” konulardaki bilimsel araştırma makaleleri, inceleme yazıları ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmalara yer verilmektedir.

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM) tarafından çıkarılmaktadır. DergiPark Platformunda (https://dergipark.org.tr/tr/pub/by)  bilimsel araştırma dergisi olarak çıkarılmak üzere 08.01.2018 tarihinde ULAKBİM ile ‘DergiPark Katılım Sözleşmesi’ imzalanmıştır. Dergi, yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır.  Açık erişim yaklaşımını benimseyen Bilgi Yönetimi Dergisi’nin ilk sayısı 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Derginin amacı; disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktır.

Dergi’de; ‘Hakemli Makaleler’, ‘İnceleme Yazıları/Çalışmaları’, ‘Lisans Öğrenci Makaleleri’, ‘Tanıtım-Değerlendirme’ ve ‘Haberler’ adı altında bölümlere yer verilmektedir. Dergide yayınlanma sürecini tamamlayan tüm yazılar, yayınlanmadan önce ‘iThenticate’ değerlendirmesinden geçirilmektedir.

‘Hakemli Makaleler Bölümü’nde; Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel değerlendirmeden geçen makaleler yayınlanmaktadır.

İnceleme Yazıları Bölümü’nde; Editör Kurulu inceleme sürecinden geçen hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vaka sunumlarına, teknik notlara, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine yer verilmektedir.

‘Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü’nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla ‘Lisans Öğrenci Makalesi’ olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans öğrenci makalelerine 2. sayıdan itibaren yer verilecektir.

Dergimizde böyle bir bölüm açılmasında etken olan hususlardan birisi, 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi’nde lisans öğrencilerinin başarılı bir şekilde sundukları bildiriler olmuştur. Başarılı bildiriler sunan lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

‘Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler Bölümü’nde ise; kitap tanıtım-değerlendirmelerine, eleştirilere ve bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili habere yer verilmektedir. Tanıtım-değerlendirme ve haberler için Derginin Tanıtım ve Haber Sorumlusu Burcu YILMAZ’a teşekkür ederim

Dergi’nin tüm süreçlerinin yürütüldüğü altyapıyı sağlayan ULAKBİM DergiPark Platformuna ve DergiPark’ın sorumlusu Fatma BAŞAR ve ekibine destekleri için çok teşekkür ederim.

Bilgi Yönetimi Dergisi’nin, 26.03.2018 tarihli 1233 sayılı toplantısında aldığı 29627/2 sayılı Kararı ile Ankara Üniversitesi yayını olarak DergiPark’ta yayınlanmasını uygun gören Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’na çok teşekkür ederim.

Dergi’nin DergiPark’ta yapılandırılmasında ve yayınlanmasında süreçleri büyük bir özveri ile yürüten Dergimiz Editörü Öğr. Gör. Zeynep AKDOĞAN’a çok teşekkür ederim.

Derginin yayın hayatına başlamasına katkı sağlayan ve derginin kurullarında görev alarak birlikte çalışmayı kabul eden ve derginin çıkarılması için destek veren Editör Kurulu’na, Hakem Kurulu’na ve çalışmalarını göndererek ilk sayının çıkarılmasını sağlayan yazarlarımıza çok teşekkür ederim.

Derginin ilk sayısında 5 hakemli makale, 1 inceleme yazısı, kitap tanıtım-değerlendirmeleri ile haberler yer almaktadır.

Bundan sonraki sayılarımızda siz değerli araştırmacılarımızın, okurlarımızın, makale ve inceleme yazısı yazarak, tanıtım-değerlendirme yaparak ve haber ileterek katkı vermesi ile üretilen bilginin paylaşılması, bilgi ve belge yönetimi ile bilişim alanının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Dergide yayınlanan ve yayınlanacak araştırma makaleleri, inceleme yazıları, lisans öğrenci makaleleri, uygulama çalışmaları ile ele alınacak, tartışılacak konular, yeni yaklaşımlar, sunulacak uygulama örnekleri vb. hepimizin ufkunu açacaktır.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

22.06.2018, Gölbaşı-Ankara
Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Başeditör
BİL-BEM Müdürü

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Captcha loading...