• Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi

BEYAS Arşiv Müze Filmi -Aralık 2018

 BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ARŞİV MÜZESİ (Kuruluş- Nisan 2014) Ankara Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadarki sürecini kapsayan, yazışma, evrak, arşiv vb. işlerde…

e-BEYAS 2017 Sempozyumu Açış Konuşması

Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM YÖNETİMİ: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar 19-20 Ekim 2017, Gölbaşı-Ankara Açış Konuşması (19.10.2017, Saat:10:30,…