4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu, 10-11 Ekim 2019 Gölbaşı-Ankara

4. e-BEYAS Sempozyumu bu yıl 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da, “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ” ana ve alt temaları ile düzenleniyor. Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Bilişim’in katkı ve destekleriyle gerçekleştirilecek sempozyumun ana teması “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği” olarak belirlenmiştir.  Semp. Web: http://ebeyas.org

4. e-BEYAS 2019 SEMPOZYUMU

4. e-BEYAS Sempozyumu bu yıl 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da, “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ” ana ve alt temaları ile düzenleniyor.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM), Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bilgi Yönetimi Dergisi tarafından düzenlenen, TÜRKSAT Bilişim’in katkı ve destekleriyle gerçekleştirilecek sempozyumun ana teması “Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği” olarak belirlenmiştir.

Aynı zamanda 2016’dan beri 10 Ekim (10.10) ‘Dünya Elektronik Belge Günü’ olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde de Ekim ayı ‘Ulusal Siber Güvenlik Farkındalık Ayı’ olarak ilan edilmiştir. Bu yıl dördüncüsünü yapmayı planladığımız e-BEYAS 2019 Sempozyumu’nun bu tarihlerde olması etkinliğin önemini daha da artırmaktadır.

Ülkemizde elektronik belge ve arşiv yönetimi alanında yapılan tek ve yüksek katılımlı (önceki Sempozyumların her birinde katılım 600’ün üzerinde gerçekleşmiştir) bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyan e-BEYAS Sempozyumu, bu konularda çalışan akademisyenler, uygulamacılar, kurumlar ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, bilimsel ve sosyal etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sempozyumda; (Ayrıntılı bilgi için http://ebeyas.org web sitesini ziyaret ediniz).

  • e-Belge Yönetimi
  • e-Arşiv Yönetimi
  • Endüstri 4.0 ve Bilgi Yönetimi
  • Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
  • e-Devlet Kapısında Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Dijital Dönüşüm Sürecinde Belge/Bilgi Yönetimi için Kurumsal Mimarilerin Geliştirilmesi
  • Bilgi Sistemi Entegrasyonları
  • Hesaplamalı Arşiv Bilimi

ve benzeri konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ele alınacaktır.

TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte 2 yılda bir gerçekleştirilen ve gelenekselleşen e-BEYAS Sempozyumu’na önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Bu yıl yapılacak sempozyum da kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversitelerin bilgi yöneticileri, belge yöneticileri, arşivcileri, bilişimcileri, bilgi güvenliği uzmanları ve bilgi işlem birimlerinin teknik personelinin katılımı ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Disiplinlerarası yaklaşımla bilgi ve belge yönetimi, arşiv bilişim yönetimi ve bilgi güvenliği, endüstri 4.0 gibi konularda çalışan araştırmacıları, uygulamacıları aynı platformda buluşturmayı amaç edinen 4. e-BEYAS Sempozyumu’nda buluşmak üzere…

Sempozyum Web: http://ebeyas.org
e-Posta: ebeyassempozyum@gmail.com

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
4. e-BEYAS Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi BİL-BEM Müdürü

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Captcha loading...