Prroje Adı: TANAP Doğal Gaz İletişim A.Ş. Arşiv Alanı Uygunluğu Tespiti Çalışması-2013
Proje Kategorisi: Danışmanlık
Projedeki Görevi: Danışman
Proje Hakkında:

TANAP Doğal Gaz İletişim A.Ş. Arşiv Alanı Uygunluğu Tespiti Çalışması (Nisan 2013- Temmuz 2013).

**Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında üretilecek dokümanların uygun şartlarda saklanması ve yönetilmesini teminen oluşturulacak arşiv alanının uyguluğunu tespit etmek üzere “Danışmanlık Hizmetleri”.**

Danışman: Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci – Ankara Üniversitesi