Prroje Adı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dosya Planı Geliştirme Projesi- 2014
Proje Kategorisi: Dış Kurum Proje
Projedeki Görevi: Danışman-Proje Yöneticisi
Proje Hakkında:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dosya Planı Geliştirme Projesi (Ağustos 2014- Ocak 2015-  Danışman – Proje Yöneticisi)- TÜRKSAT A.Ş.

**“Kuzey Kıbrıs e-Devlet Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurumlarında fiziksel ortamda oluşan yazışmaların/belgelerin dosyalanmasında ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ‘KKTC Dosya Planı’nın geliştirilmesi.**

Danışman-Proje Yöneticisi:  Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ- AnkaraÜniversitesi

Proje Yöneticisi: Mustafa Ersin SUNGUR – TÜRKSAT A.Ş.