Prroje Adı: e-Belge/Bilgi Yön. Sist. Bilgi Güv. Temelli Yön. Geliş, Sür. Sağl. ve Kurumsal e-Arşiv Veri Merkezi Sist. Model. Yapılandırılması (BYS-KAVEM) Projesi-2019-……..
Proje Kategorisi: Kurumsal Proje
Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi
Proje Hakkında:

Elektronik Belge/Bilgi Yönetim Sistemlerinin Bilgi Güvenliği Temelli Yönetilmesi, Geliştirilmesi, Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Kurumsal e-Arşiv Veri Merkezi Sisteminin Modellenerek Yapılandırılması(BYS-KAVEM) Projesi. Yönlendirilmiş Proje (BAP Proje No: 19Y0901001)  BAP- (06 Eylül 2019 – ……….)

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ, BEYAS Koordinatörlüğü, BİL-BEM Müdürlüğü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Fazıl GÖKGÖZ, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Doç. Dr. Fikret ARI, Mühendislik Fakültesi

Dr. M. Altay ÜNAL, Kök Hücre Enstitüsü

Barış OKUMUŞ, Mühendis, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

vd.