Prroje Adı: e-BEYAS-M Projesi (TÜBİATK-SOBAG-Proje No:110K592) 2011-2012
Proje Kategorisi: TÜBİTAK Proje
Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi
Proje Hakkında:

Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi
(e-BEYAS-M) Projesi
(TÜBİATK-SOBAG-Proje No:110K592).
Transition Process Modeling of Electronic Records Management and Archiving System in Universities (e-BEYAS-M)
Nisan 2011- Ekim 2012 *PROJE TAMAMLANMIŞTIR

Projesi Ekibi

Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ (Yürütücü- A.Ü. BEYAS Koordinatörü)

Doç. Dr. S. Özlem BAYRAM (Araştırmacı-A.Ü. DTCF- BBY)

Selvet SARAÇ (Araştırmacı- DAGM)

Mehmet TORUNLAR (Araştırmacı- DAGM)

Bahattin YALÇINKAYA (Bursiyer Araştırmacı- Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi- DAGM)

Zeynep ŞEN (Bursiyer Araştırmacı- Ankara Üniversitesi Y. Lisans Öğrencisi)

Bahar KARAKAŞ (Bursiyer Araştırmacı- Ankara Üniversitesi Y. Lisans Öğrencisi)

Destekleyen Kurumlar

TÜBİTAK
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM)