Prroje Adı: Ankara Üniversitesi FKM Modellemesi Teknik Altyapı Projesi 2013-2017
Proje Kategorisi: Kurumsal Proje
Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi
Proje Hakkında:

Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Modellemesi Teknik Altyapı Projesi
BAP- (26 Aralık 2013-26 Mart 2017)

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

Dr. M. Altay ÜNAL

Barış OKUMUŞ, Programcı

vd.