Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Atatürk Bulvarı no: 45
06100 Sıhhiye/ANKARA

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi
BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA
Tel: (312) 484 51 89

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz