Tezler

Tezler/Dissertations

 1. Özdemirci, Fahrettin. “Belge üretiminin denetimi”.Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 1995. – Doktora Tezi-.

 2. Özdemirci, Fahrettin. “Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine yansıması”. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 1989. – Bilim Uzmanlığı Tezi-.

 3. Özdemirci, Fahrettin. “T.C. Gazi Üniversitesi kütüphaneleri ve merkezi sistem”. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 1986 (Emily Dean İkincilik Ödülü).

Tez Danışmanlığı

 Doktora (Tamamlananlar)

 1. Arısoy, Yunus Emre. “Türkiye’de Elektronik Belge Yönetiminde Milli Arşiv Politiklarının Geliştirilmesi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Şubat 2018. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. Nazemi, Yahya. ” Görsel ve İşitsel Arşivlerin Analogtan Dijitale Çevrilmesi: TRT Ve IRIB’in Merkezi Arşivlerinin Karşılaştırılması. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2013. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 3. Aydın, Cengiz. “Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi ve Erişim”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2010. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 4. Rukancı, Fatih . “Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2003. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

   Doktora (Devam Edenler)

 1. Banu Fulya Yıldırım. “…. …. “, 2018- ….??
 2. Zeynep Akdoğan. “…… ….. “, 2018- ….??
 3. Özkol, İhsan. “Kamusal Bilginin Yönetilmesi Üzerine Milli Arşiv Politikalarının Geliştirilmesi”, 2017- …??
 4. Kutlutürk, Levent. “…… ….”
 5. Yazıcı, Sefer. “e-Devlet Uygulamalarında Birlikte Çalışabilirlik ve Elektronik Belge Yönetim Sistemleri”, 2013-…??

Yüksek Lisans (Tamamlananlar)

 1. Kızıltepe, Nuriye. “Elektronik Belge Yönetim Uygulamalarında Süreç Yönetimi“, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2017. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. Akdoğan, Zeynep. “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Örneği”,  Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2015. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 3. Özdoğan, Nur Sema . “e-İçişleri Projesinde e-Belge Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2015. Danışman: Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 4. Şentürk, Bilal. “TBMM’nde Bilgi Yönetimi Anlayışı ve Belge Yönetimi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2009. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 5. Sayer, Rukiye (Coşkun). “Çocuk Kütüphanelerinde Elektronik Yayınların Kullanımı ve Yaygınlaştırılması. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2007. Danışman: Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Yüksek Lisans (Devam edenler)

 1. Küçük, Ahmet. “Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerinin Kamu Yönetimine Etkisi ve e-Devlet: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Bilgi Sistemi”, 2017- ….??
 2. İlktan, Şaziye Banu .“Sayısal Kurum Arşivinin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Entegrasyonu”, 2015-…..??
 3. Karamert, Hızır İlyas “Stratejik Planlarda Belge Yönetimi ve Elektronik Belge Yönetimi Hedefleri ile Gerçekleşme Düzeyleri Üzerine İnceleme: Maliye Bakanlığı Örneği”, 2015- …..??
 4. Özbilek, Metin Bilgin. “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamasına Geçiş Süreci Yönetimi: MKE Kurumu Alan Çalışması, 2014- …??