Tezler

Tezler/Dissertations

 1. Özdemirci, Fahrettin. “Belge üretiminin denetimi”.Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 1995. – Doktora Tezi-.

 2. Özdemirci, Fahrettin. “Türk bütçe sistemi ve halk kütüphanelerine yansıması”. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 1989. – Bilim Uzmanlığı Tezi-.

 3. Özdemirci, Fahrettin. “T.C. Gazi Üniversitesi kütüphaneleri ve merkezi sistem”. Ankara: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 1986 (Emily Dean İkincilik Ödülü).

Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans (Tamamlananlar)

 • Sayer, Rukiye (Coşkun). “Çocuk Kütüphanelerinde Elektronik Yayınların Kullanımı ve Yaygınlaştırılması”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2007.
 • Şentürk, Bilal. “TBMM’nde Bilgi Yönetimi Anlayışı ve Belge Yönetimi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2009.
 • Akdoğan, Zeynep. “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemlerinde Kurumsallaştırma Süreci: Ankara Üniversitesi Örneği”,  Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2015.

Yüksek Lisans (Devam edenler)

 • Özdoğan, Nur Sema . e-İçişleri Projesinde e-Belge Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 2015.
 • Çelik, Emre Bayram. “Elektronik Belge Yönetimi Sistemine Geçiş Süreci: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği”, 2011- …??
 • Özbilek, Metin Bilgin. “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamasına Geçiş Süreci Yönetimi: MKE Kurumu Alan Çalışması, 2014- …??
 • Nuriye Kızıltepe. “Elektronik Belge Yönetim Uygulamalarında Süreç Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Politikaları”, 2014- ……??
 • İlktan, Şaziye Banu .“Sayısal Kurum Arşivinin Elektronik Belge Yönetim Sistemine Entegrasyonu”, 2015-…..??
 • Karamert, Hızır İlyas “Stratejik Planlarda Belge Yönetimi ve Elektronik Belge Yönetimi Hedefleri ile Gerçekleşme Düzeyleri Üzerine İnceleme: Maliye Bakanlığı Örneği”, 2015- …..??

Doktora (Tamamlananlar)

 • Rukancı, Fatih . “Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2003.
 • Aydın, Cengiz. “Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi ve Erişim”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2010.
 • Nazemi, Yahya. ” Görsel ve İşitsel Arşivlerin Analogtan Dijitale Çevrilmesi: TRT Ve IRIB’in Merkezi Arşivlerinin Karşılaştırılması”. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2013.
 • Doktora (Devam edenler)
 • Yazıcı, Sefer. “e-Devlet Uygulamalarında Birlikte Çalışabilirlik ve Elektronik Belge Yönetim Sistemleri”, 2013-…??
 • Arısoy, Yunus Emre. “Elektronik Belge Yönetimi”, 2015- …?? * Henüz kesin başlık belirlenmedi, yeterliliğe kadar netleşecek.
 • Durmuş, M. Ali. “Kurumsal Bilgi Yönetimi”, 2015- …?? * Henüz kesin başlık belirlenmedi, yeterliliğe kadar netleşecek.