Makaleler

Makaleler/Articles

 1. Özdemirci, F. “Belge ve Arşiv Yönetiminde Yeni Ufuklar ve Kuramsal Yaklaşımlar”. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar/ Yayına hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli.- İstanbul: Hiperlink, 2017. İçinde 219-232. ss.
 2. Arısoy, Y. E. & Özdemirci, F. “Kurum ve Kuruluşların Bakış Açısından e-Belgelerin Arşivlenmesi”. DTCF Dergisi, 57: 2  (2017), 1250-1270. ss.
 3. Özdemirci, F. & Savaş, A. & Akdoğan, Z. “EBYS Uygulaması e-Arşiv midir? TÜRKSAT-Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü e-Arşiv Deneyimi ile Yeni Yaklaşımlar”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 35-46. ss.
 4. Ünal, M. A. & Özdemirci, F. “EBYS (e-BEYAS) ve e-Arşiv Sistemlerinde/ Uygulamalarında Yapay Zeka Yaklaşımı”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 57-63. ss.
 5. Özdemirci, F. & Akdoğan, Z. “Standartlar Çerçevesinde EBYS ve e-Arşiv Uygulamalarında Kurumsal Yeterlilik Gereksinimi ve Nitelikli İnsan Gücünü Geliştirme Faaliyetleri”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 251-256. ss.
 6. Zeynep Akdoğan & Fahrettin Özdemirci. “The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universities: Ankara University e-BEYAS Application”, Journal of Communication and Computer, 13 (2016) 50-54.  doi:10.17265/1548-7709/2016.01.008.   ISSN:1548-7709 (Print ) 1930-1553 ( Online) http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56f4a4277278b.pdf
 7. Özdemirci, F. “Kurumlar İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Modeli: Belge/Dosya Değerlendirme-Ayıklama-İmha (DAİ) Süreci Uygulaması”. Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan / Yayına hazırlayanlar: Umut Al ve Zehra Taşkın.- Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015. İçinde 184-198. ss.
 8. Özlem (Gökkurt) Bayram & Fahrettin Özdemirci & M. Taylan Güvercin. “Determining institutional discrepancies for ERM software applications”, International Journal on Integrated Information Management (IJIIM),  02: 01 (2015), pp. 8-20.  DOI: 10.15556/IJIIM.02.01.002 http://www.ijiim.net/index.php/papers2/itemlist/category/6-volume-02-issue-01
 9. Torunlar, M ve F. Özdemirci. “Bilgi Çağı”nın Arşivcileri: Disiplinlerarası Gezginler”, Bilgi Dünyası, 15:2 (2014), 396-420.
 10. Özdemirci, F. – Ö. G. Bayram – & M. A. Ünal. ERM Implementation and Fature Directions at Ankara University: A Case Study.  International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR), 4 (1), 2013, 1-11. pp. doi:10.4018/jksr.2013010101 http://www.igi-global.com/article/erm-implementation-and-future-directions-at-ankara-university/84988
 11. Bayram, Ö. – Özdemirci, F. & Güvercin, M. T.”Developing Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comperative Study“,  Procedia–Social and Behavioral Sciences, vol. 73 (2013), 526–533.pp. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.086
 12. Özdemirci, F. ve S. Alyakut. “Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler”, Bilgi Dünyası, 13:2 (2012), 557-564.
 13. Özdemirci, F. “Kurum Arşivlerinden Milli Arşive Kurumsallaşma Süreci ve Elektronik Belge Yönetiminden E-Devlete“, Arşiv Dünyası, 13 (2012), 38-44.
 14. Aydın, C. ve Özdemirci, F. “Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması”, Bilgi Dünyası, 12:1 (2011), 105-127.
 15. Özdemirci, F.. “Government records and records management: Law on the right to information in Turkey“, Government Information Quarterly, 25:2 (2008), 303-312. Available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2006.07.017
 16. Özdemirci, F. ve Aydın, C. “Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi= Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management”, Türk Kütüphaneciliği, 22:1 (2008), 59-81.
 17. Özdemirci, F. “Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşivler“, Türk Kütüphaneciliği, 21:2 (2007), 218-229.
 18. Özdemirci, F. “Bilgi edinme hakkı kanunu: Kamu belgelerinin yönetimi ve arşivler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan / Yayına hazırlayan Doğan Atılgan.—Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. İçinde 65- 77.
 19. Özdemirci, F. “İlk uluslararası belge yönetim standardı: Ülkemiz açısından bir değerlendirme= The first international records management standard: An evaluation in point of Turkey”, Türk Kütüphaneciliği=Turkish Librarianship, 17: 3 (2003), 225-246.
 20. Özdemirci, F. “Kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları ve arşivler açısından bir değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği, 18: 3 (2004), 310-319.
 21. Özdemirci, F. “Kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları ve arşivler açısından bir değerlendirme”, Arşiv Dünyası, 3 (Nisan-Mayıs 2004), 8-11. (Türk Kütüphaneciliği, 18: 3 (2004), 310-319.’da yer alan yazının kısaltılmış biçimidir).
 22. Özdemirci, Fahrettin ve A. Oğuz İcimsoy. “Ülkemizde arşiv-eğitim öğretiminin yapılandırılması ve beklentiler konulu workshop sunuşu” / Fahrettin Özdemirci ve A. Oğuz İcimsoy (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Öğretim Üyesi ile birlikte). Arşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 2001), 65-67.
 23. Özdemirci, Fahrettin. “A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde arşiv eğitim-öğretimi’nin kısa geçmişi ve yeriArşiv Araştırmaları Dergisi, 3 (Nisan 2001), 69-78.
 24. Özdemirci, Fahrettin – Sacit Arslantekin (raportör) ve Bengü Çapar (başkan). “VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (81) Bilgi Hizmetleri ve İçerik Alt Komisyonu Raporu” Başkan: Prof.Dr.Bengü Çapar, Raportör: Yard.Doç.Dr. Sacit Arslantekin ve Yard.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci. Türk Kütüphaneciliği, 15: 2 (2001), 158-165.
 25. Özdemirci, Fahrettin. “Kitapların dünyasında çocuk çocuğun dünyasında kitaplarTürk Kütüphaneciliği, 14: 2 (2000), 226-232.
 26. Özdemirci, Fahrettin. “Organizasyonlarda belge yönetimi ve toplam kalite= Records management in organization and total qualityTürk Kütüphaneciliği, 13: 2 (1999), 101-111.
 27. Özdemirci, Fahrettin. “Teknolojik gelişmelerin belge yönetimine etkisi ve arşivler=The impact of technological developments on records management and archivesTürk Kütüphaneciliği, 13: 1 (1999), 50-57.
 28. Özdemirci, Fahrettin. “Eğitim kütüphane ve gençlik“, Türk Yurdu, 15: 91 (Mayıs 1995), 52-56.
 29. Özdemirci, Fahrettin. “Eğitim sürecinde kütüphaneler ve gençlik“, Prof.Dr. Berin U. Yurdadoğ’a Armağan . / Yay. hazl. Fahrettin Özdemirci-Yusuf Kayan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994), 76–85.

 30. Özdemirci, Fahrettin. “Okul yaptırma kampanyası, okul kütüphaneleri ve öğretmenler“, Türk Kütüphaneciliği, V: 2 (1991), 73-75.
 31. Özdemirci, Fahrettin. “Enflasyonun halk kütüphanelerine etkileri“, Türk Kütüphaneciliği, V: 1 (1991), 14-21.
 32. Özdemirci, Fahrettin. “Halk kütüphanelerine türk bütçe kanunlarıyla verilen ödeneklerin analizi: 1973-1990“, Türk Kütüphaneciliği, IV: 3 (1990), 108-126.
 33. Özdemirci, Fahrettin. “Halk kütüphanelerinin mali kaynaklarını geliştirme yolları“, Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan. (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990), 108-121.

 34. Özdemirci, Fahrettin. “Beş yıllık kalkınma planlarında halk kütüphanelerimiz“, Türk Kütüphaneciliği, I: 4 (1987), 196-208.
 35. Özdemirci, Fahrettin. “Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesinde kitap ve kütüphanelerin rolü“, Milli Kültür, 57 (1987), 68–71. (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Birincilik Ödülü)