e-Dergiler

Bilgi Yönetimi (BY) Dergisi
Editör: Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. e-Dergi olarak yayımlanmaktadır.
Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir.
* TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin‘de indekslenmektedir.
Haziran ve Aralık aylarında yılda 2 sayı olarak çıkarılmaktadır.
DergiPark’ta yer almaktadır. Ankara Üniversitesi BİL-BEM Yayınıdır.