Dersler (Lisans-YL-DR)

I. YARIYIL DERSLERİ

 • LİSANS
 1. Belge Yönetimi
 2. Dosyalama Sistemleri
 3. Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma
 4. Kamu İdaresi ve Bilgi Mevzuatı
 • YÜKSEK LİSANS (Tüm Dersler Seçmeli)
 1. Bilgi Yönetim Sistemleri ve Kamu Yönetimi
 2. Belge Yönetimi ve Dosyalama Sistemleri
 3. Kurumsal Belge Yönetim Sistemi Tasarımı (Seminer)
 4. Belge Merkezlerinde Saklama Planlarının Geliştirilmesi (Seminer)
 5. Belge Yönetim Standartları (Seminer)
 • DOKTORA (Tüm Dersler Seçmeli)
 1. Kurumsal Bilgi Yönetimi
 2. Arşiv Teorisi
 3. Arşivlerde Standartlaşma ve Standartlar (Seminer)
 4. Arşivlerde Dijitalleştirme Uygulamaları (Seminer)
 5. Bütünleşik Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi Tasarımı (Seminer)
 • UZMANLIK ALANI DERSLERİ (Tüm Dersler Seçmeli)
 1. Dijital Arşivler ve Elektronik Belge Yönetimi (Uzmanlık Alanı Dersi)
 2. Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim (Uzmanlık Alanı Dersi)
 3. Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Yönetim Sistemleri (Uzmanlık Alanı Dersi)
 4. Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri (Uzmanlık Alanı Dersi)

 

II. YARIYIL DERSLERİ

 • LİSANS

 1. Bilgi Yönetimi ve Dijital Dönüşüm
 2. Yazışma Teknikleri ve e-Belge İşlemleri
 3. Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Sistemleri
 4. Belge Merkezleri ve Arşiv Yönetimi
 • YÜKSEK LİSANS (Tüm Dersler Seçmeli)
 1. Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivler
 2. Arşiv Belgelerinin Düzenlenmesi ve Yönetimi
 3. Bilgi Güvenliği ve Bilgi Mevzuatı (Seminer)
 4. Arşivlerde Erişim Araçları ve Yapıları (Seminer)
 5. Elektronik Belge Yönetiminde Kurumsallaştırma Süreci Çalışmaları (Seminer)
 • DOKTORA (Tüm Dersler Seçmeli)
 1. Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri
 2. Arşivlerde Örgütlenme ve Yönetim
 3. Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Süreç Modellemesi (Seminer)
 4. Arşivlerde Fiziksel Mekan ve Donanım Tasarımı (Seminer)
 5. Arşivlerde Tasfiye İşlemleri (Seminer)
 • UZMANLIK ALANI DERSLERİ (Tüm Dersler Seçmeli)
 1. Dijital Arşivler ve Elektronik Belge Yönetimi (Uzmanlık Alanı Dersi)
 2. Belge Yönetim Sistemleri ve Denetim (Uzmanlık Alanı Dersi)
 3. Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Yönetim Sistemleri (Uzmanlık Alanı Dersi)
 4. Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri (Uzmanlık Alanı Dersi)