Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet, 2015

Devletlerin, toplumların sorunları bugün ortaya çıksa dahi çözümler için mutlaka geçmişe müracaat edilir… Günümüzde ortaya çıkıp da çözümleyemediğimiz sorunları gelecek nesiller bugünden kalan bilgileri yenilerle eklemlendirerek çözümleyeceklerdir.

BİLGİ ÇAĞINDA ARŞİVSEL BİLGİ ANALİZİ
BİLGİ-İKTİDAR-İDEOLOJİ-DEVLET
Fahrettin Özdemirci & Mehmet Torunlar

Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015
ISBN– 978-605-61009-2-5

*** KİTAP YAZARLARI İLE İLETİŞİME GEÇİLEREK SAĞLANABİLİR ***

İletişim e-Posta: fozdemirci@gmail.com & ozdemirci@ankara.edu.tr 

Dünyada geçmişinin bilincinde olan, bilgiyi kullanarak onu araştırıp izlerini takip ederek içerisinde taşıyan yegâne varlık insandır. İnsanlar geçmişle bugünü birleştirir, gelecekle ilgili planlar yaparlar.
İnsanlar gibi toplumlar, kurumlar ve devletler de geçmişsiz ve köksüz olamazlar. Bunların geçmişlerinin, köklerinin izleri, delilleri arşivlerde bulunur; dirlikleri, düzenleri, yaşam biçimleri, ilerlemeleri, zayıflıkları, güçlülükleri yani varlığına ait anlam parçacıkları arşiv materyalleri üzerinden takip edilebilir.
Onlar yalnızca saklanacak, sergilenecek, bakılacak, gururlanılacak birer tarih materyali olarak da nitelenemez. Arşivler bundan çok daha geniş, derinlikli, işlevsel, yapısal formları ve anlamları bünyesinde barındırır.
Devletlerin, toplumların sorunları bugün ortaya çıksa dahi çözümler için mutlaka geçmişe müracaat edilir. Büyük ve yaygın sorunlara çözümü kişiler, kurumlar değil de çoğunlukla çağlar bulur. Sorun yeni bile olsa geçmişte olanlarla özdeşleştirilerek, benzetilerek, çağlar boyu denene denene bulunan çözümlerden, edinilen tecrübelerden yola çıkılarak giderilir. Bugünümüzde ortaya çıkıp da çözümleyemediğimiz sorunları gelecek nesiller bugünden kalan bilgileri yenilerle eklemlendirerek çözümleyeceklerdir.
Bu kitap, küresel bilgi dünyasına eklemlenirken gereken bilgi dağarcığına arşivcilik alanından da bir katkı yapmayı hedeflemektedir. Ülkemizde arşivcilik, belge-bilgi yönetimi alanında çok irdelenmemiş, incelenmemiş bir konu olan ‘arşivsel bilgi analizi’ne, bilgi-iktidar-ideoloji-devlet-arşiv arasındaki ilişkilere, insanların, arşivcilerin, belge-bilgi yöneticilerinin, her alandan akademisyenlerin, yöneticilerin dikkati çekilmek istenmektedir.
——————

BİLGİ ÇAĞINDA ARŞİVSEL BİLGİ ANALİZİ
BİLGİ-İKTİDAR-İDEOLOJİ-DEVLET
Fahrettin Özdemirci & Mehmet Torunlar
ozdemirci@ankara.edu.tr & mehmettorunlar@mynet.com
fozdemirci@gmail.com

ISBN– 978-605-61009-2-5

1. Baskı: Ankara, Ocak 2015
Araştırma-İnceleme

Kapak: Nesimi Acarca

© Fahrettin Özdemirci & Mehmet Torunlar
Bu kitabın yayın hakları ve fikri sorumlulukları yazarlarına aittir. İzinsiz kısmen veya tamamen hiçbir yöntemle çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

İletişim:
Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
Ankara Üniversitesi
Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası
06830 Gölbaşı/ANKARA
Tlf: (0312) 484 51 89 Faks: (0312) 600 01 63

Basım Yeri:
Ankara Üniversitesi Basımevi
İncitaşı Sokak No:10 06510 Beşevler/ANKARA
Tel: 0(312) 213 66 55
Basım Tarihi: 30.01.2015

İçindekiler

SUNUŞ • 1

 1. İdeoloji-Siyaset-İktidar-Bilgi/Belge 9
 2. Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet ve Arşivler 17
 3. İktidar ve İdeolojinin Aracı Olarak Hipnotik, Sembolik ve Simgesel Dil Kalıpları 21
 4. Bilgi-İletişim-Küreselleşme-Medya-Arşiv • 37
 5. Gizlilik/Sır • 47
 6. Özel İşletmelerde Gizlilik-Bilgi-Belge ve Arşivler • 59
 7. Resmi Yazışma-Belge Metnini Anlamlandırma • 73
 8. İçeriklerine Göre Resmi Belge/Yazışmalar: Algıda Seçicilik ve Yazışmanın Gücü • 79
 9. Yeni Çağın Gerçeklikleri: Bilgi/Belge Yönetimi ve Arşivler • 87
 10. Bilgi/Belge Yönetiminde Başarı için İlk Adım Kurumsal Analiz • 91
 11. Değişim-Arşiv ve Bilgi Çağının Arşivcisi • 97
 12. Belge/Bilgi Çözümlemede ‘Arşivsel Bilgi Analizi’ Yaklaşım ve Yöntemleri: Tarihten Örnekler ile • 103
 13. Arşivsel Bilgi Analizinde Hedef Tespiti • 107
 14. Belgenin/Bilginin Tanımlanması: Analiz-Değerlendirme • 111
 15. Bilginin Değerlendirilmesi-Bilgi İstihbaratı ve Arşivsel Bilgi Analizi • 117
 1. Dilbilim/Filoloji ve Arşivsel Bilgi Analizi • 123
 2. Temel Düşünceyi/Bilgiyi Anlam Parçalarına Ayırma Yöntemi: Tehcir Örneği ile • 129
 3. Metinsel Soyutlama Yöntemi • 135
 4. Çoklu Gerçeklikler: Yatay-Dikey Okuma ve Çapraz Bağlantı İçeriği Oluşturma Yöntemi: Mübadele Örneği ile • 137
 5. Yeniden Çerçeveleme Yöntemi ve Arşivsel Bilgi Analizi • 149
 6. Bilgi Biyopsisi-Otopsisi Yöntemi ve Arşivsel Bilgi Analizi • 155
 7. Analiz ve Sentez Yeteneğinin Geliştirilmesi • 175
 8. Bitirirken • 185

KAYNAKLAR • 189

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Captcha loading...